Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  12
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 141-142        22α5β.0-0
 143-144        77α77β.0-0
 145-146        77α62β.0-0
 147-148        4α31β.0-2
 149-150        4α31β.0-2
 151-152        4α31β.0-2
 153-154        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>