Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 169-170        4α31β.0-2
 171-172        4α31β.0-2
 173-174        4α31β.0-2
 175-176        4α31β.0-2
 177-178        4α31β.0-2
 179-180        4α31β.0-2
 181-181        67α.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>