Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 143 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα του Μουντάκη)
Υπάρχουν 201 εγγραφές  σε 29 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  3
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 23-24        6α72α.0-0
 25-26        6α72α.0-0
 27-28        6α72α.0-0
 29-30        6α72α.0-0
 31-32        6α72α.0-0
 33-34        6α72α.0-0
 35-36        6α72α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2  3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   επόμενη >>