Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 156 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 104 εγγραφές  σε 15 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 2-2        7α.0-0
 3-3        7α.0-0
 4-4        7α.0-0
 5-6        7α6β.0-0
 7-8        7α6β.0-0
 9-10        7α6β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   επόμενη >>