Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  16
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 194-195        10α10β.0-0
 196-197        10α10β.0-0
 198-198        10α.0-0
 199-201        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 202-202        34α.0-1
 203-203        34α.0-1
 204-204        34α.0-1

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   18   19   επόμενη >>