Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 249 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 132 εγγραφές  σε 19 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  2
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 14-14        3β.0-0
 15-16        37α3β.0-0
 17-18        37α3β.0-0
 19-20        37α3β.0-0
 21-22        3α3β.0-0
 23-24        3α3β.0-0
 25-26        3α3β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1  2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   επόμενη >>