Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 289 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 101 εγγραφές  σε 15 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-4        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 5-6        136α141β.0-0
 7-8        136α141β.0-0
 9-10        136α141β.0-0
 11-12        136α141β.0-0
 13-14        142α142β.0-0
 15-16        143α142β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   επόμενη >>