Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 27 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 80 εγγραφές  σε 12 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  4
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 46-47        4α4β.0-0
 48-48        4α.0-0
 49-49        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 50-53        Φ1αΦ1βΦ1γΦ1δ.0-0
 54-55        4α4β.0-0
 56-57        4α4β.0-0
 58-59        4α4β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3  4  5   6   7   8   9   10   11   12   επόμενη >>