Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 51 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 196 εγγραφές  σε 28 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        4α.0-0
 2-2        4α.0-0
 3-3        4α.0-0
 4-4        4α.0-0
 5-5        4α.0-0
 6-6        4α.0-0
 7-7        4α.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   επόμενη >>