Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 114 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 159 εγγραφές  σε 23 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 2-2        18α.0-0
 3-3        18α.0-0
 4-4        18α.0-0
 5-5        18α.0-0
 6-6        18α.0-0
 7-8        60α43β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   επόμενη >>