Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 123

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  123
Λαϊκή ονομασία  Μικρό Μικράκι
Είδος  Οργανικός σκοπός
Διάρκεια  0:56
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  13/05/2004
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα με γερακοκούδουνα Παπαδάκης  Αλέξανδρος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:       Παρτιτούρα:       Υπόμνημα εκτάσεων:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Μικρό - Μικράκι
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Μικρό - Μικράκι