Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 2

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  2
Λαϊκή ονομασία  «Ότε θα ‘ρθεις στη σκέψη μου»
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  04:24
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Σημειώσεις  Συρτό του Γιώργη Φραγκιουδάκη
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  4
Ρυθμός: είδος κτύπων  8
Ρυθμική αγωγή  116 - 138
Είδος ρυθμού  Τετράσημος
Έκταση  G2 - E4
Σημειώσεις  Περιέχει εισαγωγή ελευθέρου ρυθμού
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Παρτιτούρα:       Υπόμνημα εκτάσεων:       Στίχοι:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός