Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 128

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  128
Λαϊκή ονομασία  Σταφιδιανός
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  5:51
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  13/05/2004
Σημειώσεις  μανές
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Παπαδάκης  Αλέξανδρος
 Τραγούδι Παπαδάκης  Αλέξανδρος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Μανές