Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 132

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  132
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές με ασκομαντούρα
Είδος  Οργανικός σκοπός
Διάρκεια  3:22
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  13/05/2004
Όργανα Μουσικοί
 Ασκομαντούρα Παπαδάκης  Αλέξανδρος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές