Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 138

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  138
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Καλογερίδη
Είδος  Οργανικός σκοπός
Διάρκεια  2:12
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  13/05/2004
Σημειώσεις  (ξεκινώντας από Κοντυλιές του Φα)
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Πυροβολάκης  Εμμανουήλ
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές