Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 3

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  3
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μελαμπιανού
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Μελαμπιανού
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  03:48
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Σημειώσεις  Ο Μελαμπιανός ήταν θείος του Φραγκιουδάκη
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:       Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Τετράσημος
Αξιολόγηση εκτέλεσης  0
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Στίχοι:       Υπόμνημα εκτάσεων:       Παρτιτούρα:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές