Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 184

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  184
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές
Είδος  Οργανικός σκοπός
Διάρκεια  6:12
Τόπος ηχογράφησης  ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  03/07/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Τσουρδαλάκης  Κωνσταντίνος
 Λαγούτο Μαρκογιαννάκης  Ιωάννης
 Λαγούτο Τσουρδαλάκης  Αντώνιος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές