Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 6

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  6
Λαϊκή ονομασία  «Αναστορούμαι πού και πού», «Στο στάδιο που μ’ έφερες»
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  04:00
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Σημειώσεις  του Γιώργη του Φραγκιουδάκη:
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Τετράσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός