Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 7

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  7
Λαϊκή ονομασία  «Αναστορούμαι πού και πού»
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  03:37
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Τετράσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:     
Μουσικές φράσεις
1α1β : 0 : 0 
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός