Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 209

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  209
Λαϊκή ονομασία  Πεντοζαλάκια
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  5:13
Τόπος ηχογράφησης  ΜΕΛΑΜΠΕΣ
Χώρος ηχογράφησης  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  04/07/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Μαργαρίτης  Μιχαήλ
 Τραγούδι Μαργαρίτης  Μιχαήλ
 Λαγούτο Μαργαρίτης  Εμμανουήλ
 Λαγούτο Τσουρδαλάκης  Γεώργιος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Σιγανός