Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 8

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  8
Λαϊκή ονομασία  Σούστα
Είδος  Χορός
Διάρκεια  2:42
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:       Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Ρυθμός: αριθμός κτύπων  4
Ρυθμός: είδος κτύπων  8
Ρυθμική αγωγή  88 - 116
Είδος ρυθμού  Τετράσημος
Έκταση  C4 - E5
Αξιολόγηση εκτέλεσης  0
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Παρτιτούρα:       Υπόμνημα εκτάσεων:       Μορφή Ανάλυσης:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Σούστα
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Σούστα