Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 13

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  13
Λαϊκή ονομασία  «Μελαχροινέ μου άγγελε»
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  5:18
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Σημειώσεις  Ένα συρτό του Γιώργη Φραγκιουδάκη (από τα άγραφα)
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Σημειώσεις  Περιλαμβάνει εισαγωγή ελευθέρου ρυθμού
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός