Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 14

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  14
Λαϊκή ονομασία  Παλιές κοντυλιές της νύχτας
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  4:23
Τόπος ηχογράφησης  ΑΤΤΙΚΗ
Χώρος ηχογράφησης  Κέντρο Διοασκέδασης: Γοργόνα, Νέα Χαλκηδόνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  21/04/2004
Σημειώσεις  (όπως τις άκουσε ο Γιώργης ο Φραγκιουδάκης από τον Ξενοφώντα τον Στρατάκη - τον Θωμά - και είναι όπως τις παίζανε και με το μαντολίνο)
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Τραγούδι Φραγκιουδάκης  Γεώργιος
 Λαγούτο Καραβυράκης  Νικόλαος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Δίσημος
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές