Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 18

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  18
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  5:48
Τόπος ηχογράφησης  ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  24/04/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Κλάδος  Λεωνίδας
 Τραγούδι Μανιάς (Μανιαδάκης)  Νικόλαος
 Λαγούτο Μανιάς (Μανιαδάκης)  Νικόλαος
 Λαγούτο Σταματογιάννης  Στυλιανός
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές