Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 300

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  300
Λαϊκή ονομασία  Κοντυλιές του Σκορδαλού, Ανωγειανές κοντυλιές και συνέχεια πεντοζάλι
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  12:01
Τόπος ηχογράφησης  ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  27/10/2004
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Ξυλούρης  Γεώργιος
 Τραγούδι Ξυλούρης  Γεώργιος
 Λαγούτο Αγγελιδάκης  Δημήτριος
 Λαγούτο Κοντονιάννης  Νεκτάριος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Αξιολόγηση εκτέλεσης  0
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Κοντυλιές
Σκοπός:  Πεντοζά-λι /-ης / λάκι
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Σιγανός
Χορός:  Πεντοζάλης/Πεντοζάλι