Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 22

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  22
Λαϊκή ονομασία  «Ο Ψαράς», «Μη μ’ αρνηθείς» και ό,τι άλλο
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  7:50
Τόπος ηχογράφησης  ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
Χώρος ηχογράφησης  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  24/04/2004
Σημειώσεις  Συρτά του Θανάση του Σκορδαλού, «Ο Ψαράς», «Μη μ’ αρνηθείς» και ό,τι άλλο (σειρά)
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Κλάδος  Λεωνίδας
 Τραγούδι Μανιάς (Μανιαδάκης)  Νικόλαος
 Λαγούτο Μανιάς (Μανιαδάκης)  Νικόλαος
 Λαγούτο Σταματογιάννης  Στυλιανός
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός