Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 50

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  50
Λαϊκή ονομασία  Ανωγειανός πηδηχτός
Είδος  Χορός
Διάρκεια  3:55
Τόπος ηχογράφησης  ΑΝΩΓΕΙΑ
Χώρος ηχογράφησης  Ταβέρνα: Ντελίνα
Ημερομηνία ηχογράφησης  25/04/2004
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Σκουλάς  Βασίλειος
 Λαγούτο Μαθιουδάκης  Ζαχαρίας
 Λαγούτο Καλέργης  Κωνσταντίνος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Πηδηχτός
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Πηδηχτός