Βιογραφικό δελτίο
Όνομα: Ιωάννης
Επίθετο: Τσικνάκης
Όνομα πατέρα: Εμμανουήλ
Όνομα μητέρας: Δέσποινα
Φύλο: Άνδρας
Χρονιά γέννησης: 1956
Τόπος γέννησης: Γαλλιά Ν. Ηρακλείου
Καταγωγή πατέρα: Γαλλιά Ν. Ηρακλείου
Καταγωγή μητέρας: Γαλλιά Ν. Ηρακλείου
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εργασία: Τοποθετήσεις δαπέδων, αγρότης
Τόπος κατοικίας: Μοίρες Ηρακλείου
Κϋριο όργανο: Λύρα
Αλλα όργανα: Λεμάν
Τραγουδά: Ναι
Χορεύει: Όχι
Τόπος συνέντευξης: ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ημερομηνία: 10/28/2004
Ερευνητές: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πολυμέσα

Κείμενο Συνέντευξης
Φωτογραφία