Βιογραφικό δελτίο
Όνομα: Ηλίας
Επίθετο: Σαββάκης
Όνομα πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Φύλο: Άνδρας
Χρονιά γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Καταγωγή πατέρα:
Καταγωγή μητέρας:
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εργασία:
Τόπος κατοικίας:
Κϋριο όργανο:
Τραγουδά: Όχι
Χορεύει: Όχι
Τόπος συνέντευξης:
Ημερομηνία: 1/2/2000
Ερευνητές: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πολυμέσα

Η καρτέλα δεν έχει συνδεδεμένα πολυμέσα.