Βιογραφικό δελτίο
Όνομα: Ευστράτιος
Επίθετο: Σπυρλιδάκης
Όνομα πατέρα: Εμμανουήλ
Όνομα μητέρας: Ελένη
Φύλο: Άνδρας
Χρονιά γέννησης: 1959
Τόπος γέννησης: Ρέθυμνο
Καταγωγή πατέρα: Πλατανές (Αγίου Βασιλείου) Ν. Ρεθύμνης
Καταγωγή μητέρας: Πλατανές (Αγίου Βασιλείου) Ν. Ρεθύμνης
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εργασία: Μουσικός
Τόπος κατοικίας: Καλλιθέα Ρέθυμνο
Κϋριο όργανο: Λύρα
Αλλα όργανα: Μαντολίνο, λίγο λαγούτο
Τραγουδά: Ναι
Χορεύει: Ναι
Τόπος συνέντευξης: ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ημερομηνία: 7/6/2004
Ερευνητές: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πολυμέσα

Κείμενο Συνέντευξης
Φωτογραφία