Βιογραφικό δελτίο
Όνομα: Κωνσταντίνος
Επίθετο: Κυριακάκης
Όνομα πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Φύλο: Άνδρας
Χρονιά γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Καταγωγή πατέρα:
Καταγωγή μητέρας:
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εργασία:
Τόπος κατοικίας:
Κϋριο όργανο:
Τραγουδά: Όχι
Χορεύει: Όχι
Τόπος συνέντευξης:
Ημερομηνία: 7/4/2004
Ερευνητές: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πολυμέσα

Φωτογραφία