Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 265 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 85 εγγραφές  σε 13 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-2        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 3-3        4α.0-0
 4-4        4α.0-0
 5-5        4α.0-0
 6-7        4α31β.0-2
 8-9        64α31β.0-0
 10-11        64α31β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   επόμενη >>