Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 265 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 85 εγγραφές  σε 13 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 122-123        132α132β.0-0
 124-125        132α132β.0-0
 126-127        132α132β.0-0
 128-129        132α132β.0-0
 130-131        133α89α.0-2
 132-133        133α89α.0-2
 134-135        133α89α.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   επόμενη >>