Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 27 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα )
Υπάρχουν 80 εγγραφές  σε 12 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-5        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 6-7        1α1β.0-0
 8-9        2α1β.0-0
 10-11        2α1β.0-0
 12-13        1α1β.0-0
 14-15        1α1β.0-0
 16-17        1α1β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   επόμενη >>