Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 200

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  200
Λαϊκή ονομασία  Σειρά από παλιά Ρεθυμνιώτικα συρτά
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  16:28
Τόπος ηχογράφησης  ΜΕΛΑΜΠΕΣ
Χώρος ηχογράφησης  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  04/07/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Τραγούδι Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Λαγούτο Κυριακάκης  Κωνσταντίνος
 Λαγούτο Μαρκογιαννάκης  Ιωάννης
 Τραγούδι ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ  (Βασιλάκης Ιωάννης, Βεργάδης Δημήτριος, Γερμανάκης Αντώνιος, Νικάκης Κωνσταντίνος)
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός