Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 201

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  201
Λαϊκή ονομασία  «Ζητιάνος» του Μουντάκη
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  13:15
Τόπος ηχογράφησης  ΜΕΛΑΜΠΕΣ
Χώρος ηχογράφησης  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  04/07/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Τραγούδι Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Λαγούτο Κυριακάκης  Κωνσταντίνος
 Λαγούτο Μαρκογιαννάκης  Ιωάννης
 Τραγούδι ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΩΝ  (Βασιλάκης Ιωάννης, Βεργάδης Δημήτριος, Γερμανάκης Αντώνιος, Νικάκης Κωνσταντίνος)
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Συρτό
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Συρτό/Συρτός