Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 203

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  203
Λαϊκή ονομασία  Σιγανός και πηδηχτός
Είδος  Τραγούδι
Διάρκεια  7:10
Τόπος ηχογράφησης  ΜΕΛΑΜΠΕΣ
Χώρος ηχογράφησης  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  04/07/2004
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας πραγματολογικών στοιχείων
 Ήχος:     
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Τραγούδι Λυρατζάκης  Αντώνιος
 Λαγούτο Κυριακάκης  Κωνσταντίνος
 Λαγούτο Μαρκογιαννάκης  Ιωάννης
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Σιγανός
Σκοπός:  Πηδηχτός
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Σιγανός
Χορός:  Πηδηχτός