Καρτέλα πραγματολογικού με αριθμό λήψεως 219

Γενικά πραγματολογικά στοιχεία
Αρ. Λήψεως  219
Λαϊκή ονομασία  Πανωμερίτης
Είδος  Χορός
Διάρκεια  2:10
Τόπος ηχογράφησης  ΜΕΛΑΜΠΕΣ
Χώρος ηχογράφησης  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία ηχογράφησης  4/07/2004
Όργανα Μουσικοί
 Λύρα Μαργαρίτης  Εμμανουήλ
 Λαγούτο Κυριακάκης  Κωνσταντίνος
 Λαγούτο Τσουρδαλάκης  Γεώργιος
Μουσικά στοιχεία
Είδος ρυθμού  Χωρίς επεξεργασία
Αξιολόγηση εκτέλεσης  0
Συνδεδεμένα πολυμέσα καρτέλας μουσικών στοιχείων
 Ήχος:       Video:     
Σκοποί της μελωδίας
Σκοπός:  Απανωμερίτης
Χοροί της μελωδίας
Χορός:  Απανωμερίτης