Βιογραφικό δελτίο
Όνομα: Εμμανουήλ
Επίθετο: Σταγάκης
Όνομα πατέρα: Διονύσιος
Όνομα μητέρας: Μαρία
Φύλο: Άνδρας
Χρονιά γέννησης: 1913
Τόπος γέννησης: Αρχοντική Ν. Ρεθύμνης
Καταγωγή πατέρα: Αρχοντική Ν. Ρεθύμνης
Καταγωγή μητέρας: Αρχοντική Ν. Ρεθύμνης
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εργασία:
Τόπος κατοικίας: Ρέθυμνο
Κϋριο όργανο:
Τραγουδά: Όχι
Χορεύει: Όχι
Τόπος συνέντευξης:
Ημερομηνία: 6/13/2005
Ερευνητές: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πολυμέσα

Κείμενο Συνέντευξης
Φωτογραφία