Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 •  

  «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ

  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»  Φορέας Διαχείρισης: Περιφέρεια Κρήτης
  Συντονιστής Έργου: Δήμος Ρεθύμνης
  Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Διάρκεια υλοποίησης: 1/3/2004 έως 31/12/2005
  Εκπρόσωπος Φορέα Υλοποίησης: Καλπαξής Αθανάσιος, Καθηγητής, Διευθυντής ΙΜΣ
  Υπεύθυνος ενέργειας: Σηφάκης Γρηγόριος Μ., Καθηγητής