Αρχική Σελίδα    
Η έρευνα    
Συντελεστές    
Επικοινωνία    
Αναζήτηση    
Αναζητήσεις
 • Βασικές κατηγορίες    
 • Χρονολογικά    
 • Γεωγραφικά    
 • Βιογραφικά στοιχεία    
 • Πολυμέσα    
 • Σκοποί-Χοροί    
 • Διάφορα 
 • Συνδυαστικές αναζητήσεις
 • Συνδυασμοί οργάνων    
 • Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Σκοποί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Χοροί-Όργανα-Μουσικοί-Ηχογραφήσεις    
 • Αναλύσεις
 • Μορφολογική ανάλυση    
 • Ακολουθίες Μουσικών Φράσεων    
 • Ακολουθίες Γυρισμάτων    
 • Συγκεντρωτικά στοιχεία Μουσικών Φράσεων    
 • «Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ

  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»


  Φορέας Διαχείρισης: Περιφέρεια Κρήτης
  Συντονιστής Έργου: Δήμος Ρεθύμνης
  Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.)
  Διάρκεια υλοποίησης: 1/3/2004 έως 31/12/2005
  Εκπρόσωπος Φορέα Υλοποίησης: Καλπαξής Αθανάσιος, Καθηγητής, Διευθυντής ΙΜΣ>
  Υπεύθυνος ενέργειας: Σηφάκης Γρηγόριος Μ., Καθηγητής

   

  Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα ή απευθείας πρόσβαση σε τμήμα του πρωτογενούς υλικού της έρευνας, παρέχεται κατόπιν ειδικής άδειας που εκδίδεται από το ΙΜΣ έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου ερευνητή στη γραμματεία του ΙΜΣ:

  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ims.forth.gr

   

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:

  Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
  Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας.
  Μελισσινού & Νικηφόρου Φωκά 130,Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο 74100

  τηλ.: 28310 25146, 56627
  fax : 28310 25810