Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 8 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 77 εγγραφές  σε 11 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-2        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 3-4        6α6β.0-0
 5-6        6α6β.0-0
 7-8        6α6β.0-0
 9-10        6α6β.0-0
 11-12        6α6β.0-0
 13-14        6α6β.0-0

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   επόμενη >>