Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 8 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 77 εγγραφές  σε 11 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  3
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 29-30        8α3β.0-0
 31-32        9α3β.0-0
 33-34        9α3β.0-0
 35-36        9α3β.0-0
 37-38        9α3β.0-0
 39-40        9α3β.0-0
 41-42        9α3β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2  3  4   5   6   7   8   9   10   11   επόμενη >>