Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 8 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 77 εγγραφές  σε 11 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  11
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 140-141        11α10β.0-0
 142-143        10α10β.0-0
 144-145        13α13β.0-0
 146-147        13α13β.0-0
 148-149        13α3β.0-0
 150-151        9α16β.0-0
 152-154        CODA.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11