Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 217 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 151 εγγραφές  σε 22 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  1
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 1-1        4α.0-0
 2-2        4α.0-0
 3-3        4α.0-0
 4-4        4α.0-0
 5-5        4α.0-0
 6-7        4α31β.0-2
 8-9        4α31β.0-2

Σελίδα:   1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   επόμενη >>