Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 217 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 151 εγγραφές  σε 22 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  5
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 48-48        13β.0-0
 49-53        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 54-57        Φ3αΦ3βΦ19γΦ19δ.0-0
 58-59        13β42β.0-0
 60-61        13β42β.0-0
 62-63        13β42β.0-0
 64-65        13β42β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4  5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   επόμενη >>