Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 217 (Λαϊκή Ονομασία: Σούστα)
Υπάρχουν 151 εγγραφές  σε 22 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 177-177        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 178-179        4α31β.0-2
 180-180        4α.0-0
 181-181        ΓΕΦΥΡΑ.0-0
 182-182        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0
 183-186        Φ25αΦ25βΦ25γΦ25δ.0-0
 187-188        4α31β.0-2

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   21   22   επόμενη >>