Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 82 (Λαϊκή Ονομασία: Ρεθυμνιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 159 εγγραφές  σε 23 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  10
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 121-121        36α.0-0
 122-122        36α.0-0
 123-124        3α36α.0-0
 125-126        3α36α.0-0
 127-128        3α36α.0-0
 129-130        3α36α.0-0
 131-132        ΕΙΣΑΓΩΓΗ.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   επόμενη >>