Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 82 (Λαϊκή Ονομασία: Ρεθυμνιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 159 εγγραφές  σε 23 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  11
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 133-136        Φ7αΦ7βΦ7γΦ7δ.0-0
 137-138        3α36α.0-0
 139-140        3α36α.0-0
 141-142        3α36α.0-0
 143-146        Φ11αΦ11βΦ11γΦ11δ.0-0
 147-148        Φ7γΦ7δ.0-0
 149-150        3α36α.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   επόμενη >>