Μορφολογική Ανάλυση της λήψεως 82 (Λαϊκή Ονομασία: Ρεθυμνιώτικη σούστα)
Υπάρχουν 159 εγγραφές  σε 23 σελίδες και βρίσκεσθε στη σελίδα  14
 
Μ. Μέτρα Πραγματική Μουσική Φράση Μουσική Φράση Όνομα
 181-181        28α.0-0
 182-185        Φ9αΦ9βΦ9γΦ9δ.0-0
 186-187        Φ10αΦ10β.0-0
 188-189        28α23α.0-0
 190-191        28α23α.0-0
 192-193        28α37β.0-0
 194-195        35α35β.0-0

Σελίδα:   << προηγούμενη   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   επόμενη >>